دوره های فنی و مهندسی و کامپیوتر - آرشیو

شروع ثبت نام دوره آموزشی متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت
شروع ثبت نام دوره آموزشی متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت

شروع ثبت نام دوره آموزشی متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت

‌‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی جامع متره ،برآورد و تهیه صورت وضعیت در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.

ادامه مطلب