دوره های MBA

ثبت نام دوره آموزشی  MBA  خدمات پس از فروش تلفن همراه آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA خدمات پس از فروش تلفن همراه آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA خدمات پس از فروش تلفن همراه در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۴۶ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی  MBA ویژه فولاد

آغاز ثبت نام دوره آموزشی MBA ویژه فولاد

ثبت نام دوره آموزشی MBA ویژه فولاد در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی  MBA صنعت ساختمان آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA صنعت ساختمان آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA صنعت ساختمان در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۸۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب