اخبار

ثبت نام دوره آموزشی  مدیریت اداری و کارگزینی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت اداری و کارگزینی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت اداری و کارگزینی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
شروع ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر مدیران

شروع ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر مدیران

ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر مدیران در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب