آرشیو اخبار

دومین نمایشگاه کتاب مجازی تهران
حضور انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در دومین نمایشگاه کتاب مجازی تهران

دومین نمایشگاه کتاب مجازی تهران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی ورسه ای از حضور انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در دومین دوره «نمایشگاه مجازی کتاب تهران» خبر داد.

ادامه مطلب