شروع دوره ها

آغاز ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار MICROSOFT EXCEL

آغاز ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار MICROSOFT EXCEL جدید

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار MICROSOFT EXCEL در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۲۵ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین )

آغاز ثبت نام دوره آموزشی تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین ) جدید

ثبت نام دوره آموزشی تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین ) در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی کاربر حرفه ای EXCEL (آنالیز داده)

آغاز ثبت نام دوره آموزشی کاربر حرفه ای EXCEL (آنالیز داده) جدید

ثبت نام دوره آموزشی کاربر حرفه ای EXCEL )آنالیز داده( در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۴۴ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP  ( مقدماتی)‎‎ آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP ( مقدماتی)‎‎ آغاز شد جدید

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP ( مقدماتی)‎‎ در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۲۵ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی (مقدماتی) آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی (مقدماتی) آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی(مقدماتی) در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۱۲ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی قانون کار آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی قانون کار آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی قانون کار در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی تامین اجتماعی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی تامین اجتماعی

ثبت نام دوره آموزشی تامین اجتماعی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه ای

آغاز ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه ای

ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه ای در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.این دوره با همکاری باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سوادرسانه ای یونسکو-ایران برگزار می گردد و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی MBA خدمات پس از فروش تلفن همراه آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA خدمات پس از فروش تلفن همراه آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی MBA خدمات پس از فروش تلفن همراه در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۴۶ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی MBA ویژه فولاد

آغاز ثبت نام دوره آموزشی MBA ویژه فولاد

ثبت نام دوره آموزشی MBA ویژه فولاد در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب