دوره های ویژه ورود به بازار کار

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب