دپارتمان آموزشی تخصصی فنی، مهندسی و کامپیوتر

دوره های آموزشی فنی و مهندسیتربیت کارشناس HSEMatlab عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱

Matlab پردازش تصویرMatlab شبکه صبی ۲

برنامه نویسی JavaMatlab Simulink ۳

برنامه نویسی C++برنامه نویسی جاوا ۴

c++طراحی وب ۵

وردپرس مقدماتیوردپرس پیشرفته ۶

اندروید مقدماتیاندروید پیشرفته ۷

برنامه نویسی پایتونپایتون علم داده ۸

پایتون برای مهندسین شبکه ۹

علم داده ۱۰

sql serverداشبورد های مدیریتی در اکسل ۱۱

کاربری حرفه ای اکسل آنالیز دادهexcel ۱۲

Microsoft wordpower pointAccess ۱۳

Accessicdlicdl ۱۴

icdlاکسل در حسابداری ۱۵

Microsoft projectprimavera ۱۶

comfae rxpertspss ۱۷

برنامه ریزی و کنترل پروژهetabs & safe ۱۸

متره و براوردمعماری و دکوراسیون داخلی ۱۹

arc gis مقدماتیArc GIS ۲۰

3ds max3ds max ۲۱

AutocadAutocad ۲۲

catiacatia ۲۳

catia  پیشرفتهsolidworks ۲۴

۲۵

نرم افزار AnsysAbaqus ۲۶

Avr مقدماتیAvr پیشرفته ‌‌۲۷

ArmArm ‌‌‌‌‌‌‌‌۲۸

plc ‌‌‌‌۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰