دپارتمان آموزشی تخصصی PLC و اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی و plc

.اتوماسیون صنعتیشبکه های صنعتی کار با plc

.طراحی تابلوهای اتوماسیون صنعتیکار با تابلوهای اتوماسیون صنعتی

.کار با درایو های زیمنس و مدارهای فرمانمانیتورینگ صنعتی با wincc

.برنامه ریزی plc و HMI با TIA

.

.

.

.

.

کلید واژه ها: اتوماسیون صنعتی plc جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر