دوره های عمومی

ثبت نام دوره آموزشی  مقاله نویسی (مقدماتی) آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی (مقدماتی) آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی(مقدماتی) در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۱۲ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب